Ochrana súkromia a nakladanie s citlivými údajmi

Tu vám ukážeme, ako nakladáme s citlivými údajmi, ktoré nám pri používaní našich služieb poskytujete. Môžete byť kľudný, všetky údaje sú u nás v bezpečí a vaše data nikomu neposkytujeme.

 

ZONER s.r.o., považuje získané osobné a ďalšie údaje za prísne dôverné. Pri ich spracovaní sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje tiež spracováva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

 

Každý užívateľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom ZONER s.r.o. eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Každý užívateľ môže tiež požiadať o okamžité vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ale stráca tým možnosť získavať informácie o novinkách, návodoch a špeciálnych akciách pre verných zákazníkov. Žiadosť o vymazanie je možné zaslať na admin@zoner.com. Upozorňujeme, že zákonom požadované informácie o uskutočnených nákupoch sme povinní uchovávať.

 

Používaním tohto webu súhlasíte s politikou ZONER s.r.o., pri práci s osobnými datami. Táto politika môže byť zmenená zverejnením jej novej verzie na tejto stránke. Web www.zoner.sk (a dalšie jazykové mutácie) je prevádzkovaný "tak ako je" bez záruky kvality, úplnosti informacií, presnosti, dostupnosti, vhodnosti, predajnosti. ZONER s.r.o., nie je zodpovedný za priame, nepriame, vedľajšie a následné škody a udalosti.

 

Proces objednávky Zoner Photo Studia cez www.zoner.sk

Aké údaje ukladáme?
Všetky údaje, ktoré nám zadáte do objednávky. U elektronických licencií hlavne e-mail a telefónne číslo. U objednávok fyzického tovaru taktiež vašu adresu a súvisiace údaje. Pokiaľ požiadate daňový doklad na konkrétne meno alebo spoločnosť, ukladáme aj tieto údaje.

 

Prečo ich ukladáme?
Údaje uchovávame z dôvodu bezchybného doručenia tovaru, následne evidenciu licencie a pre marketingové účely. Telefónne číslo využívame, pokiaľ zlyhá doručenie e-mailu alebo pokiaľ vám potrebujeme dať vedieť, že zásielka je pripravená k vyzdvyhnutiu. Doručovacie údaje poskytujeme ďalej zvolenej prepravnej spoločnosti v maximálnej nutnej miere.

 

Kam sa údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch bez prístupu externých subjektov.

 

Ktoré údaje neukladáme?
Pri platbe kartou neuchovávame údaje o platebnej karte, tieto údaje spracováva tretia strana - dôveryhodná platobná brána. Rovnako tak neuchovávame údaje z vášho PayPal účtu.

 

Proces objednávky Zoner Photo Studia cez www.zoner.com

Proces objednávky je riadený našim online distribútorom, spoločnosťou cleverbridge AG. Spracovanie platieb a plnenie objednávok zabezpečuje spoločnosť cleverbridge AG, Brabanter Str. 2-4, 50674 Kolín nad Rýnem, Nemecko. Ochrana osobných údajov spoločnosti cleverbridge AG je definovaná dokumentom na adrese https://store.zoner.com/430/?scope=opprivacy&id=nzZuUI3TU7.

 

Aké údaje ukladáme?
Meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, krajina a e-mail. Pokiaľ je nakupujúcim obchodná spoločnosť, uchovávame tiež jej názov a DIČ.

 

Prečo ich ukladáme?
Údaje uchovávame z dôvodu bezchybného doručenia tovaru, následne evidenciu licencie a pre marketingové účely.

 

Kam sa údaje ukladajú?
Údaje o vašej objednávke sa ukladajú na zabezpečených serveroch spoločnosti cleverbridge AG a na zabezpečených serveroch našej spoločnosti.

 

Ktoré údaje neukladáme?
Pri platbe kartou neuchovávame údaje o platebnej karte. Rovnako tak neuchovávame údaje z vašeho PayPal účtu.

 

Zoner účet - ľahká správa licencií

Aké údaje ukládáme?
E-mailovú adresu užívateľa a heslo pre prístup k účtu. V prípade prihlasovaní cez externé služby (Facebook, Twitter, Google+) ukladáme taktiež údaje dôležité pre prepojenie s týmito službami. U objednávok služieb cez PayPal a Google Play evidujeme čísla objednávok/transakcií kvôli overeniu stavu platby a prípadným reklamáciam.

 

Prečo ich ukladáme?
Údaje uchovávame z dôvodu bezchybného doručenia tovaru, následne evidenciu licencie a pre marketingové účely.

 

Kam sa údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch.

 

Aplikácia Zoner Photo Studio pre Windows

Aké údaje ukladáme?
Pri inštalácií alebo aktualizácií softwaru je zaznamenaná IP adresa posledného verejne dostupného zariadenia na ceste mezdi našimi servermi a vaším počítačom. Pokiaľ ste k tomu dali súhlas (voľbou “Podieľať sa na vývoji programu poskytnutím anonymných štatistík o jeho používaní”), môže aplikácia zbierať anonymné údaje štatistickej povahy o používaní ZPS a odosielať ich. Týmito údajmi sa nemyslí odosielanie akýchkoľvek osobných súborov (fotografie, dokumenty) alebo identifikovateľných údajov.

 

V priebehu inštalácie softwaru môžeme anonymne zbierať data súvisiace s priebehom inštalácie a jej prípadného neúspechu, aby sme dokázali odhaliť možné chyby a rýchlejšie ich opravili. Ani v tomto prípade nedochádza k odosielaní žiádnych citlivých údajov alebo súborov z vášho počítača.

 

Prečo ich ukládáme?
Tieto údaje využívame pre marketingové a vývojové účely (využívané funkcie, zpôsob používania softwaru).

 

Kam se údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch.

 

Online galerie Zonerama.com

Aké údaje ukladáme?
E-mailovou adresu uživateľa a heslo pre prístup k účtu. V prípade prihlasovania cez externé služby (Facebook, Twitter, Google+) ukladáme taktiež údaje potrebné pre prepojenie s týmito službami. Služba ukladá všetky nahrané fotografie a ich metadata (EXIF informácie). Ukladáme taktiež IP adresu a čas posledného prístupu.

 

Prečo ich ukládáme?
Tieto údaje využívame pre zabezpečenie bezchybného chodu služby, odhalování chýb a marketingové účely.

 

Kam se údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch.

 

Webové stránky Zoner.sk, Zoner.com a ďalšie jazykové mutácie, stránky MilujemeFotografii.cz, stránky magazine.zonerama.com a ďalšie jazykové mutácie, stránky zonerama.com.

Aké údaje ukladáme?
Okrem hore uvedených údajov uchovávame údaje o prehliadaných stránkach, navštívených odkazoch a pohybu na našich stránkach. Tieto údaje sa uchovávajú hlavne v súboroch cookies na vašom počítači a sú anonymizovane. Ani jeden z týchto údajov nemožno jednoznačne určiť vašu identitu.

 

Prečo ich ukládáme?
Tieto údaje využívame hlavne pre marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords, Google Analytics, Wingify Visual Website Optimiser, Seznam Sklik a Facebook. (Tento výpočet sa môže meniť, ale povahou ostávajú použité služby rovnaké.)

 

Kam sa údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch a na serveroch hore uvedených poskytovateľov analytických služieb.

 

Systém podpory produktov rodiny Zoner Photo Studia

Aké údaje ukladáme?
Pri žiadosti o podporu ukladáme e-mail zákazníka, prípadne telefónne číslo, pokiaľ ho poskytnete. Uchovávame tiež systémové informácie o vašom PC, pokiaľ ho s nami nazdieľate.

 

Prečo ich ukládáme?
S pomocou týchto údajov vám môžeme rýchlejšie a presnejšie poskytnúť technickú pomoc. Po vyriešení problému zostávajú tieto informácie archivované v našom systéme podpory. Vďaka tomu môžeme v prípade ďalších alebo podobných problémov nadviazať s pomocou.

 

Kam se údaje ukladajú?
Údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch a na serveroch hore uvedených poskytovateľov analytických služieb.

Pohodlný
a bezpečný nákup
  • Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí - ceníme si vašu dôveru a informácie nikomu neposkytujeme.
  • Spôsob doručenia presne podľa vašich potrieb. Elektronicky
    e-mailom, poštou, kuriérom, osobný odber.
  • Na výber máte z rôznych možností platby. Kartou, cez PayPal, prevodom / zloženkou, na dobierku, v hotovosti.
  • V prípade online platby kartou získate licenciu okamžite. Transakciu zabezpečuje platobná brána GP WebPay.