ZPS X - informácie o aktualizáciách

Aktualizácia na zostavenie 84zmenystiahnuť aktualizáciu
Aktualizácia na zostavenie 83zmeny
Aktualizácia na zostavenie 82zmeny
Aktualizácia na zostavenie 74zmeny
Aktualizácia na zostavenie 72zmeny
Aktualizácia na zostavenie 71zmeny
Aktualizácia na zostavenie 61zmeny
Aktualizácia na zostavenie 60zmeny
Aktualizácia na zostavenie 51zmeny
Aktualizácia na zostavenie 49zmeny
Aktualizácia na zostavenie 48zmeny
Aktualizácia na zostavenie 40zmeny
Aktualizácia na zostavenie 39zmeny
Aktualizácia na zostavenie 38zmeny
Aktualizácia na zostavenie 30zmeny
Aktualizácia na zostavenie 29zmeny
Aktualizácia na zostavenie 28zmeny
Aktualizácia na zostavenie 22zmeny
Aktualizácia na zostavenie 21zmeny
Aktualizácia na zostavenie 20zmeny
Aktualizácia na zostavenie 14zmeny
Aktualizácia na zostavenie 13zmeny
Aktualizácia na zostavenie 11zmeny

Opravy v zostavení 84


Opravy v zostavení 83


Novinky v zostavení 82


Opravy v zostavení 74


Opravy v zostavení 72


Novinky v zostavení 71


Opravy v zostavení 61


Novinky v zostavení 60


Opravy v zostavení 51


Opravy v zostavení 49


Novinky v zostavení 48


Opravy v zostavení 40


Opravy v zostavení 39


Novinky v zostavení 38


Opravy v zostavení 30


Opravy v zostavení 29


Novinky v zostavení 28


Opravy v zostavení 22


Opravy v zostavení 21


Novinky v zostavení 20


Opravy v zostavení 14


Opravy v zostavení 13


Novinky v zostavení 11