Nahradené a zrušené funkcie Zoner Photo Studia

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ktoré funkcie boli nahradené novšími alebo odstránené z programu. Dokument priebežne aktualizujeme.

Posledná aktualizácia: 19.5.2020.

 

Odstránené v ZPS X

Od mája 2020 už Zoner Photo Studio X neumožňuje prepojenie so službou Pixbuf. Služba nebola dlhšiu dobu rozvíjaná a udržiavaná a nebolo možné garantovať bezproblémový chod niektorých funkcií. Preto sme sa rozhodli prepojenie so službou odstrániť.

S jarnou aktualizáciou (máj 2020) sa odobrali funkcie Exportovať popisky, Importovať popisky a Načítať kľúčové slová umiestnené v menu Informácie | Import a export dát. Jednalo sa o zastarané, dnes už nevyužívané funkcie.

Kodak Photo CD formát – tento veľmi zastaraný formát dlhodobo strácal praktické využitie.

Správca – Informácie | Operácie s informáciami – Zálohovať informácie, Obnoviť informácie, Zmazať zálohu informácií – tieto funkcie sme zrušili z dôvodu minimálneho využitia našimi užívateľmi.

Správca – Informácie | Zvuková poznámka – Zvuková poznámka bola využívaná len veľmi malým počtom užívateľov.

Správca – Informácie | GPS | Priradiť súradnice z Google Earth – Z dôvodu zastaranej technológie programu tretej strany (napríklad nie je funkčný na 64-bitových operačných systémoch) sme odstránili túto možnosť z programu.

Editor – GPS, Priradiť GPS a podobne – Táto funkcia bola nahradená novým režimom Mapa v Správcovi (viac informácií nájdete v tomto článku).

Správca – Vytvoriť | Pohľadnice – Nahradené funkciou Koláž v module Vytvoriť, ktorá bude ďalej rozvíjaná.

Správca – Publikovať | Šablóny, Indexové výtlačky, Kalendáre, Šetrič papiera – Tieto zastarané funkcie boli nahradené novým modulom Vytvoriť, do ktorého budeme ďalej pridávať nové funkcie.

Editor – nástroj Droste efekt – Na základe odozvy od používateľov sme sa rozhodli tento efekt z Editora odstrániť.

Možnosti – Pokročilé – Povoliť zobrazovanie v 10-bitovej farebnej hĺbke – Vzhľadom k náročnosti na špeciálny hardware bola táto funkcia využívaná len minimálne, preto sme ju odstránili.

Editor – Zobraziť – Ostriacie body – S novými výrobcami a novými modelmi digitálnych fotoaparátov nedošlo k štandardizácii informácií o ostriacich bodoch, preto neexistuje spoľahlivý spôsob, ako zaistiť správne zobrazenie informácií.

Možnosti – Všeobecné – Automaticky otáčať obrázky – ZPS X už otáča snímky pomocou príznaku v EXIF plne automaticky.

 

Odstránené v ZPS 18

HTML albumy – Vzhľadom na prechod väčšiny zákazníkov na online galérie a prevádzkovanie vlastných online galérií Zonerama (www.zonerama.cz) sme sa rozhodli ukončiť podporu funkcie HTML albumu. Informácie o tom, ako možno snímky ľahko nahrať na Zoneramu priamo zo Zoner Photo Studia nájdete v článkoch na našom webe MilujemeFotografii.cz (Začíname so Zoneramou, Návod na Zoneramu)

DVD premietanie, CD a DVD vypaľovanie – Väčšina použitia CD a DVD médií bola nahradená flash diskami a cloudovými úložiskami, mnoho nových počítačov už CD/DVD mechaniky neobsahuje. Pre archiváciu fotografií vám odporúčame externý disk alebo cloudové úložisko, oba spôsoby sú spoľahlivejšie ako CD alebo DVD, fotky možno navyše ďalej organizovať alebo nahrádzať. Pre zdieľanie fotografií je potom v ZPS pripravená funkcia Zdieľanie e-mailom, ktorá fotky nahrá do dočasného skrytého albumu online na Zonerame a príjemcovi pošle odkaz na prezeranie a stiahnutie fotiek.